Red Alert 2 Türkçe Yama Çevirmen Adresi

Çevirmen: Barış Öncel

E-posta adresi: barisonncel@gmail.com